GIỚI THIỆU

Mong muốn làm việc cho bộ phận có thể cho tôi cơ hội để nâng cao những kỹ năng và kiến thức chuyên ngành của bản thân, đồng thời đóng góp cho sự phát triển không ngừng của công ty. Cùng với mong muốn tìm 1 vị trí nhân viên xuất nhập khẩu/nhân viên hành chính văn phòng nơi tôi có thể tối ưu những kinh nghiệm và kỹ năng để hoàn thành tốt công việc được giao.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên theo dõi đơn hàngCông ty TNHH may mặc Allianceone
  Tháng 7/2016 - Tháng Hiện tại

  – Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng và nhập liệu lên hệ thống nội bộ của công ty (Phần mềm net-Garment)
  – Cung cấp danh sách nguyên phụ liệu cho mỗi đơn hàng từ khách
  hàng, sau đó liên hệ với bộ phân thu mua để tiến hành đặt hàng.
  – Tải phiếu đặt hàng từ hệ thống khách hàng (Hệ thống GT Nexus),
  kiểm tra chi tiết của đơn đặt hàng, giá, ngày giao hàng, Cảng nhận
  hàng, Nhà vận chuyển…
  – Trao đổi, liên hệ với các bộ phận nội bộ liên quan để giải quyết các
  vấn đề về lô hàng.
  – Làm việc với bộ phận xuất nhập khẩu để chuẩn bị công tác xuất
  hàng.
  – Theo dõi đơn hàng trong suốt quá trình sản xuất và vận chuyển.

 • Nhân viên chứng từCông ty TNHH TM DV VT HUỲNH QUỐC
  Tháng 2/2015 - Tháng 3/2016

  – Lấy booking và làm B/L với hãng tàu
  – Liên hệ khách hàng lấy SI, làm Bill
  – Gửi Pre-alert cho agent , thông báo về lô hàng
  – Làm bộ thanh toán, kết toán lô hàng
  – Theo dõi, xử lý các công việc phát sinh khi làm việc với khách hàng.
  – Lưu trữ hồ sơ và báo cáo tình hình xuất nhập khẩu

 • Thực tập sinhCÔNG TY DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COFISA IMPORT – EXPORT
  Tháng 5/2014 - Tháng 9/2014

  Học hỏi kinh nghiệm trong quy trình xuất nhập khẩu tại môi trường thực tế của công ty.
  – Học hỏi quy trình chi tiết khai báo hải quan ở cảng Cái Lái
  – Kiến tập việc đăng ký và xin mẫu giấy chứng nhận C/O,
  – Nhận Bill & D/O

Trình độ học vấn
 • Kinh Doanh Quốc T ếĐại học Tài Chính-Marketing
  Tháng 9/2011 - Tháng 10/2014

  – Kỹ năng làm việc nhóm,
  – Kỹ năng quản lý thời gian,
  – Kỹ năng làm việc độc lập,
  – Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ xuất nhập khẩu
  – Kiến tập quy trình làm chứng từ tại văn phòng và làm hiện trường
  tại cảng.

Các kênh liên hệ
Liên hệ