Trình độ học vấn
 • Công nghệ thông tin,Trường Cao đẳng kinh tế - công nghệ TP.Hồ Chí Minh.
  2015

  Bằng: Khá.

Các kỹ năng
 • Trình độ tiếng Anh khá.
  %
 • Có kinh nghiệm làm việc nhóm.
  %
 • Thích ứng nhanh với môi trường làm việc, hòa đồng.
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ