GIỚI THIỆU

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt. Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và Công ty. Mong muốn làm công việc lâu dài

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhCÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN LK LAND
  1-2018 - 3-2019

  Tìm kiếm khách hang Tư vấn nhà đất, chung cư, căn hộ Chăm sóc khách hàng,
  chốt khách, pháp lý …

 • Nhân Viên Kinh DoanhCÔNG TY BDS ĐẠI VIỆT
  1-2016 - 1-2018

  Tìm kiếm khách hàng Tư vấn bất động sản Chăm sóc khách, chốt khách, pháp
  lý…

Trình độ học vấn
 • Kế ToánCao Đẳng Công Nghiệp Huế
  2010 - 2013

  Loại tốt nghiệp: Khá
  Bằng cấp: Cao đẳng

Các kỹ năng
 • TIN HỌC
  100%
 • TIẾNG ANH
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ