GIỚI THIỆU

Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng để trở thành một kỷ sư giỏi, thu nhập ổn định để du lịch khắp nơi.

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân viên sales adminshop Cỏ.
    Tháng 2, 2019 – tháng 5, 2019.
  • Thực tập sinhViện Tài nguyên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
    Tháng 6, 2018 – tháng 9, 2018.
Trình độ học vấn
  • Môi trường.
Các kênh liên hệ
Liên hệ