GIỚI THIỆU

.

Kinh nghiệm làm việc
 • Account Media PlannerVC Corp
  05/2018 - 07/2018

  Công việc chính:
  – Nghiên cứu thị trường.
  – Lập kế hoạch truyền thông media cho từng nhãn hàng.
  – Vận hành các gói truyền thông khách hàng booking.
  – Lập báo cáo nghiệm thu thực chạy của chiến dịch.

 • Digital Marketing ExecutiveFoody Corp
  03/2017 - 05/2018

  Công việc chính:
  Phụ trách marketing dự án Now. Now là ứng dụng e-commerce về các dịch vụ: giao đồ ăn, đặt bàn nhà hàng, giao hàng,… sử dụng nền tảng dịch vụ trên website và app.
  – SEO on page
  – Chạy Adwords: Google, Facebook
  – Email Marketing
  – Lên plan truyền thông hằng tháng, lập báo cáo.
  – Chạy campaign truyền thông hằng tuần
  – Kết hợp các công ty đối tác, các influencers để truyền thông cho mỗi chiến dịch.
  – Sản xuất nội dung trên kênh social media.
  – Thiết kế ấn phẩm truyền thông (online, POSM,…).

 • AccountJolen Consulting Agency
  11/2016 - 01/2017

  Công việc chính:
  – Xây dựng kế hoạch marketing
  – Làm marketing analytics
  – Quan hệ báo chí: Thông cáo báo chí, Media host, Phỏng vấn độc quyền
  – Set up và chạy event
  – Dịch thuật

Các kỹ năng
 • Nghiên cứu thị trường
  80%
 • marketing analytics
  85%
 • Tổ chức sự kiện
  95%
 • Microsoft Office
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ