GIỚI THIỆU

là một người hòa đồng , vui vẻ

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhCông ty utspot
  2019-05 2019-10

  + Telesale khách hàng
  + Đọc thông tin giá dầu vàng chỉ số và thông tin biến động của thế giới

 • Thực Tập SinhNgân hàng Nam á bank
  2019-01 2019-05

  + Lập hồ sơ
  + thẩm định tài sản
  + lập tờ trình
  + teleasales chăm sóc khách
  + mở tài khoản

Trình độ học vấn
 • Đại Học - Tài Chính Doanh NghiệpTrường Đại học Tài chính - Marketing
  2019-1 HIỆN TẠI

  Học bổng kì học tập

Danh hiệu & Giải thưởng
Các kỹ năng
 • Chăm Sóc Khách Hàng (1 năm)
  %
 • Tư Vấn Bán Hàng (2 năm)
  %
 • Giao tiếp, Đàm phán & Xây dựng quan hệ
  %
 • Quản lý thời gian
  %
 • Giải quyết vấn đề
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Thuyết trình
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ