GIỚI THIỆU

Mong muốn làm trong môi trường chuyên nghiệp , có cơ hội phát triển bản thân và kiến thức

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên bán hàng
 • TTS điện tử
  3 năm

  Tại Nhật Bản

 • Chuyên viên Photoshop69 Studio
Trình độ học vấn
 • Văn thư - lưu trữĐại học nội vụ Hà Nội

  Cao đẳng- khá

Các kỹ năng
 • lightroom
  85%
 • Photoshop
  90%
 • Làm việc nhóm
  100%
Các kênh liên hệ
Liên hệ