GIỚI THIỆU

– Tôi tự thấy mình có máu kinh doanh, có khả năng lập kế hoạch chiến lược kinh doanh. Có tố chất lãnh đạo – Trung thực, hoà đồng, nhanh nhẹn là đều phải có rồi – Đam mê bóng đá, có khả năng lãnh đạo team – Kinh nghiệm của em chưa nhiều, nhưng em có khả năng học hỏi và tiếp thu cao. Em mong được vào làm ở công ty nếu được đào tạo em hứa sẽ hoàn thành tốt công việc.

Kinh nghiệm làm việc
 • nhân viên kinh doanhCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI QUỐC THƯ
  06/2018 - 06/2019

  – tìm kiếm khách hàng mới
  – mở rộng thị trường
  – phân phối hàng hoá
  – quáng cáo

 • nhân viên kinh doanhSHOP THỜI TRANG 1989
  03/2015 - 10/2017

  Bán hàng
  Quản lí shop
  Kiểm tra, thống kê kho

Trình độ học vấn
 • Quản trị doanh nghiệpHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - CƠ SỞ 2 (ĐẠI HỌC)
  2019 - 2019
Các kỹ năng
 • Năng động
  100%
 • Làm việc nhóm
  90%
 • Lãnh Đạo
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ