GIỚI THIỆU

Tôi mong muốn tìm được một công việc ổn định, lâu dài tại một môi trường làm việc chuyên nghiệp để có thể phát huy khả năng của bản thân, đóng góp cho công ty, gia đình và xã hội

Kinh nghiệm làm việc
 • f ecreditCÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
  03/2019 - 06/2019
 • Nhân Viên Chăm Sóc Khách HàngCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE
  10/2017 - 02/2019
Trình độ học vấn
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ (ĐẠI HỌC)TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ (ĐẠI HỌC)
  2015 - 2015
Các kỹ năng
 • Hòa đồng
  80%
 • Giao tiếp
  70%
 • Phân tích
  50%
Các kênh liên hệ
Liên hệ