GIỚI THIỆU

.

Kinh nghiệm làm việc
 • Marketing Executive StaffDarby Genetics
  5/2016 -

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính:
  – Quản lý website, biên tập, phát hành tập san hàng quý.
  – Chăm sóc khách hàng qua online và điện thoại.
  – Quản lý thương hiệu thông qua quảng cáo, tạo các sự kiện nhằm quảng bá công ty.

Trình độ học vấn
 • MarketingEastern International University
  10/2011 - 3 /2016
Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ