Kinh nghiệm làm việc
 • Trợ LýPyramid Health Spa
  2018-10 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Tư Vấn Bán Hàng (3 năm)
  %
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale) (3 năm)
  %
 • Chăm Sóc Khách Hàng (3 năm)
  %
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng (3 năm)
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ