Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Bán HàngBách hoa gia đình
  2019-05 2019-10
Trình độ học vấn
 • Cao Đẳng - Công Nghệ Thông TinCao đẳng Công Nghệ Thông Tin TPHCM
  2018-06 2018-06
Các kỹ năng
 • Adobe Photoshop (1 năm)
  %
 • Quản lý thời gian
  %
 • Đàm phán
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ