Lam Mai Tung

Chuyên viên/ Trưởng phòng Marketing (Trưởng nhóm/Giám sát)

GIỚI THIỆU

.

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng phòng Marketing Michael's English Center
  3/2017 - 1/2018

  Cấp bậc: Trưởng nhóm/Giám sát
  Nhiệm vụ chính: Thực hiện toàn bộ mảng Marketing (online + offline) cho trung tâm tiếng Anh, quản lý 5 nhân viên full-time và 5-10 nhân viên part-time.

 • Chuyên viên Marketing Inoue Rubber Company
  1/2017 - 3/2017

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính:
  Thực hiện Digital Marketing cho toàn bộ công ty
  Thực hiện Trade Marketing với đối tác.

 • Chuyên viên MarketingNational Citizen Bank (NCB - Ngân hàng Quốc dân)
  9/2016 - 12/2016

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính: Thực hiện Digital Marketing cho 2 chiến dịch lớn của Ngân hàng, đem về gấp đôi số contact + lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước đó.

Trình độ học vấn
 • Kinh TếĐại học Ngoại Thương - Hà Nội - Mỹ
  8/2012 - 5 /2016

  Cử nhân đại học Bang Colorado, Hòa Kỳ
  Cử nhân đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam.

Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ