GIỚI THIỆU

Là người chủ động , nhạy cảm với các vấn đề xung quanh tôi luôn có trách nhiệm hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Định hướng trong tương lai mong muốn trở thành nhà quả trị trong mảng Sales-Marketing.

Kinh nghiệm làm việc
 • Sales AdminCTY TNHH LIONBUI
  07/2019 - HIỆN TẠI

  Liên hệ các nhà cung cấp, sản xuất khi cần mua hàng hay
  thuê các dịch vụ
  – Quản lý văn phòng, nhân viên làm việc tại văn phòng,
  chấm công và làm báo cáo lương hàng tháng
  – Trực sales admin tại các f anpage
  – Làm báo giá, theo dõi báo giá khách hàng
  – Cập nhập danh sách khách hàng, lưu giữ hệ thống data
  khách hàng
  – Chăm sóc khách hàng theo plan định kỳ
  – Email Marketing đến khách hàng
  – Giám sát thực thi các kế hoạch Marketing tại công ty
  – Theo dõi tuyển dụng, phỏng vấn nhân viên
  – Làm f ile trình chiếu chiến lược, prof ile v.v…
  – Theo dõi công nợ khách hàng, lịch thanh toán
  – Theo dõi hợp đồng, quản lý hợp đồng, quản lý các chứng
  từ tại công ty
  – Quản lý quỹ tiền chi công ty

 • Sales AdminKAS TRANING AND COACHING
  10/2018 - 07/2019

  – Trực sales admin tại f anpage và website
  – Làm báo giá, theo dõi báo giá khách hàng
  – Cập nhập danh sách khách hàng, lưu giữ hệ thống data
  khách hàng
  – Chăm sóc khách hàng theo plan định kỳ
  – Email Marketing đến khách hàng
  – Theo dõi công nợ khách hàng, lịch thanh toán
  – Theo dõi hợp đồng, quản lý hợp đồng, quản lý các chứng
  từ tại công ty

Các kênh liên hệ
Liên hệ