GIỚI THIỆU

Quyết tâm để hoàn thành công viêc tốt.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Chứng TừKinh doanh Thương mại Dịch vụ Thịnh Phát
  2019-07 HIỆN TẠI

  Kiểm tra Invoice, Parking list, Contract.
  Lênh tờ khai Xuất & Nhập khẩu
  Khai hải quan điện tử trên phần mềm Ecus5 VNACCS.
  Gửi tờ khai thông quan.
  Import tờ khai.
  Viết Hợp đồng, Hóa đơn.
  Đăng kiểm 1 cửa

 • Thực Tập SinhCÔNG TY TNHH ĐIỀU HOÀ GREE (VIỆT NAM)
  2019-05 2019-07

  Lên đơn hàng
  Phiếu xuất kho

 • Nhân Viên Bán HàngPart time

  -Trung tâm thương mại Nowzone (2009-06 – 2019-06)
  -Công ty TNHH OMG (2009-05 – 2019-05)
  -Công ty TNHH Rohto – Mentholatum ( Việt Nam ) (2009-05 – 2019-05)
  -Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina (2019-01- 2019-01)
  -công ty TNHH Trung Minh Thành (2017-08 2018-08)
  -TNHH Trung Minh Thành (2018-05 – 2018-05)
  -Công Ty TNHH Nissin Logistics (VN) (2018-02 – 2018-02)
  -công ty Cusina (2017-09 – 2017-09)
  -Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam (2017-07 – 2017-07)
  -công ty TNHH Marico (2017-06 – 2017-06)
  -Auchan Retail Vietnam Company (2017-05 – 2017-06)
  -Công Ty TNHH King Bee (2017-03 – 2017-03)

Các kỹ năng
 • Giao tiếp
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Lập kế hoạch
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ