Kinh nghiệm làm việc
 • Giám sát viênCÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TÂN ÁNH MINH
  12/2017 - hiện tại

   Giám sát hoạt động của nhân viên, phân công ca hoạt động,
  nhiệm vụ của nhân viên để hoàn thành tốt dự án được giao
   Giám sát, quản lý hàng hóa đã cung cấp
   Giám sát hoạt động, tiến độ kinh doanh
   Điều phối, hỗ trợ phục vụ khách hàng, phối hợp giải quyết các
  vấn đề phát sinh trong quá trình phục vụ

 • Nhân viên bán hàngLOTTE MART NAM SÀI GÒN
  06/2016 - 12/2017

   Tư vấn bán hàng
   Thu ngân
   Kiểm kê hàng hóa đầu ngày và cuối ngày báo cáo đến trưởng
  ngành hàng

Trình độ học vấn
 • Cử nhân Luật Thương mạiTRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
  10.2015 – 05.2019
Các kỹ năng
 • Kĩ năng bán hàng
  %
 • Kĩ năng giải quyết vấn đề
  %
 • Giao tiếp tiếng anh cơ bản
  %
 • Kĩ năng tin học văn phòng
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ