GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Muốn tìm môi trường làm việc phù hợp để phát triển bản thân, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để trỡ thành người có ích cho xã hội.

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân viên KInh doanhCÔNG TY TNHH INNOPACK VIỆT NAM
Trình độ học vấn
  • Bằng cấp cao nhất: Trung cấp

Các kỹ năng
  • MS Office
    95%
Các kênh liên hệ
Liên hệ