GIỚI THIỆU

.

Kinh nghiệm làm việc
 • Digital MarketingHa Phan JSC
  3/2013 - 6/2016

  Cấp bậc: Trưởng nhóm/Giám sát
  Nhiệm vụ chính: Digital Marketing leader

Trình độ học vấn
 • Business AdministationNSU
  10/2010 - 6 /2013
Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ