GIỚI THIỆU

– Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài – Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt – Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt

Trình độ học vấn
  • Tự Động HóaCao Đẳng Công Thương
    2016 - 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ