Trình độ học vấn
 • Cao Đẳng - Tin HọcCao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM
  2018-03 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Phát Triển Thị Trường (1 năm)
  %
 • Giao tiếp, Đàm phán
  %
 • Giải quyết vấn đề
  %
 • Quản lý thời gian
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ