GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Trở thành nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp

Trình độ học vấn
  • Bằng cấp cao nhất: Cao đẳng

Các kỹ năng
  • Tin học văn phòng
    80%
  • Thuyết Phục
    70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ