Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên kinh doanhCông Ty NHH Terraco Việt Nam
  2016 T9/2019
 • Thủ Kho/Quản lý việc xuất nhập tồn kho hàng hóa sơn và hóa chất. Chuẩn bị công tác sắp xếp kho bãiCông Ty TNHH Terraco Việt Nam
  2013 2015
 • Cán bộ Phòng Công tác Hssv/Quản lý học sinh sinh viên, làm bảo hiểm y tế cho sinh viên, quản trị web nhà trường, làm thêm các công việc hành chínhTrường Cao đẳng Viễn Đông
  2011 2013
Trình độ học vấn
 • Kế ToánCao đẳng Viễn Đông
  2008 2011
 • Kê ToánĐại Học Công Ngiệp Thực Phẩm Tp.HCM
  2013 2015
Các kênh liên hệ
Liên hệ