GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Với khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng cùng với kiến thức và sự yêu thích đối với ngành nghề bán hàng, tôi mong muốn trở thành một nhân viên trong bộ phận kinh doanh để giúp doanh nghiệp gia tăng doanh thu cũng như mang khách hàng đến với những trãi nghiệm mua hàng ấn tượng, từ đó xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Kinh nghiệm làm việc
 • Area Sale ManagerCông Ty Cổ Phần Thương Mại và Vận Tải Biển Bom
  6/2016 - 3/2017

  Cấp bậc: Trưởng nhóm/Giám sát
  Nhiệm vụ chính:
  NHIỆM VỤ
  • Đi công tác trong khu vực Miền Trung- Đông Nam Bộ- Tây Nguyên, đồng thời phối hợp hỗ trợ khu vực Miền Tây và Miền Bắc theo lệnh điều động của Giám Đốc
  • Thiết lập hệ thống Nhà Phân Phối bán hàng bền vững trong khu vực phụ trách.
  • Tuyển dụng và hỗ trợ huấn luyện nhân viên viên bán hàng
  • Xây dựng, phát triển mạng lưới đại lý phân phối sản phẩm và triển khai kế hoạch bán hàng.
  • Phối hợp cùng kế toán bán hàng để tiếp nhận đơn hàng các tỉnh, theo dõi doanh số các NPP.
  • Đi công tác hỗ trợ trực tiếp bán hàng tới khách hàng bán lẻ ở các tỉnh.
  • Triển khai các chương trình tới Nhà Phân Phối, Nhân viên và khách hàng
  • Đảm bảo doanh số bán hàng và thực hiện tốt các kế hoạch được giao.
  • Thu thập thông tin, phân tích đánh giá tính cạnh tranh của đối thủ trong khu vực hoạt động.
  • Lập kế hoạch làm việc và gửi báo cáo kết quả công việc tới Giám Đốc.
  • Đánh giá kết quả hoạt động theo định kỳ, đề xuất các khoản thưởng đối với nhà phân phối và nhân viên bán hàng.
  • Cùng đồng hành tổ.

 • Giám Sát Kinh DoanhCông Ty TNHH Mỹ Phẩm Mira
  6/2013 - 6/2016

  Cấp bậc: Trưởng nhóm/Giám sát
  NHIỆM VỤ
  • Đi công tác trong khu vực Miền Trung- Đông Nam Bộ- Tây Nguyên, đồng thời phối hợp hỗ trợ khu vực Miền Tây và Miền Bắc theo lệnh điều động của Giám Đốc
  • Thiết lập hệ thống Nhà Phân Phối bán hàng bền vững trong khu vực phụ trách.
  • Tuyển dụng và hỗ trợ huấn luyện nhân viên viên bán hàng
  • Xây dựng, phát triển mạng lưới đại lý phân phối sản phẩm và triển khai kế hoạch bán hàng.
  • Phối hợp cùng kế toán bán hàng để tiếp nhận đơn hàng các tỉnh, theo dõi doanh số các NPP.
  • Đi công tác hỗ trợ trực tiếp bán hàng tới khách hàng bán lẻ ở các tỉnh.
  • Triển khai các chương trình tới Nhà Phân Phối, Nhân viên và khách hàng
  • Đảm bảo doanh số bán hàng và thực hiện tốt các kế hoạch được giao.
  • Thu thập thông tin, phân tích đánh giá tính cạnh tranh của đối thủ trong khu vực hoạt động.
  • Lập kế hoạch làm việc và gửi báo cáo kết quả công việc tới Giám Đốc.
  • Đánh giá kết quả hoạt động theo định kỳ, đề xuất các khoản thưởng đối với nhà phân phối và nhân viên bán hàng.
  • Cùng đồng hành tổ

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhHọc Viện Hàng Không Việt Nam
  9/2010 - 6/2013

  Bằng cấp: Cao đẳng
  Chuyên ngành: QTKD

Các kỹ năng
 • MS Office
  80%
 • Kỹ năng bán hàng và phục vụ khách hàng
  90%
 • Kỹ năng giao tiếp
  70%
 • Kỹ năng giải quyết tình huống
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ