GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP: Em muốn được học tập và có thêm nhiều kinh nghiệm làm việc. SỞ THÍCH: Du lịch , xem phim và nghe nhạc…. THÔNG TIN THÊM: Em đã có kinh nghiệm trực pancake bán hàng.

Trình độ học vấn
  • Công nghệ thông tinViện đại học Mở Hà Nội
    10/2013 -
Các kỹ năng
  • Tin học văn phòng
    70%
  • Làm việc nhóm
    80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ