Kinh nghiệm làm việc
 • Sales AdminD’art Chocolate Premium Store
  Tháng 5/2015 - Tháng 3/2016,

  ● Làm việc theo nhóm/tập thể
  ● Đạt doanh số/chạy sự kiện theo nhóm

 • Senior Sales AdminTinistore chi nhánh Takashimaya
  Tháng 6/2017 - Tháng 4/2019,

  ● Teammember
  ● Phụ trách lịch làm, hàng hóa, giấy tờ liên quan
  ● Chạy sự kiện theo nhóm

 • Assistant ManagerHLA chi nhánh SC Vivo City
  Tháng 5/2019 - Hiện tại,

  ● Phụ trách lịch làm, hàng hóa, ngân sách mỗi ngày
  ● Thúc đẩy sale

Trình độ học vấn
 • ITNetworkHọc Viện Bưu Chính Viễn Thông
Các kỹ năng
 • Giao tiếp
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • IT
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ