GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Trở thành giám đốc kinh doanh toàn quốc, nơi mà tôi có thể đương đầu với sự thách thức cao độ trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt kênh GT và MT, qua đó sẽ mang đến những cơ hội cho sự phát triển công ty cũng như cải thiện những kỹ năng trong nghề nghiệp, đồng thời ứng dụng những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân vào việc xây dựng hệ thống khách hàng, gia tăng khách hàng mới, giữ được khách hàng cũ, kiểm soát chi phí, gia tăng lợi nhuận cho công ty và cải thiện thu nhập cho bản thân.

Kinh nghiệm làm việc
 • Giám đốc Vùng, Miền/ Trưởng phòng kinh doanhCông ty CP SX TM XNK Viễn Thông A
  6/2010 - 1/2018

  Cấp bậc: Trưởng phòng
  Nhiệm vụ chính:
  Giám đốc kinh doanh Miền Nam.
  Quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh Miền Nam (từ Phan Rang đến Cà Mau)
  • Phân tích thị trường Miền, Vùng theo từng khu vực cụ thể
  • Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để đạt được các chỉ tiêu (KPIs) kinh doanh cho năm quý tháng cho miền, vùng, các khu vực
  • Dẫn dắt đội ngũ giám đốc vùng, giám đốc kinh doanh khu vực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh
  • Tổ chức thực hiện và giám sát việc tuân thủ các quy trình và biểu mẫu kinh doanh được ban hành.
  • Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các hoạt động kinh doanh đạt yêu cầu.
  • Giải quyết các phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh trong miền phụ trách.
  • Thực hiện các hành động sáng tạo, cải tiến và phòng ngừa nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của miền.
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch phát triển vùng được giao.
  • Tư vấn cho Ban giám đốc công ty về chiến lược phát triển kinh doanh miền.
  • Triển khai cho các khu vực trưng bày hàng hóa theo mô hình chuẩn.
  • Triển khai các kế hoạch để đảm bảo

Trình độ học vấn
 • Bằng cấp cao nhất: Thạc sĩ

Các kỹ năng
 • MS Office
  95%
 • Kỹ năng làm việc độc lập
  90%
 • Kỹ năng lãnh đạo
  95%
Các kênh liên hệ
Liên hệ