Trình độ học vấn
 • Cầu Đường BộTrường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam
  Nghiên Cứu Thị Trường (1 năm)
Các kỹ năng
 • Giám Sát Công Trình (1 năm)
  %
 • Giao tiếp
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ