Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên TelesaleDiamond Star
  2019-11  HIỆN TẠI

  Là nhân viên xuất sắc đạt target trong nhiều tháng liền, đáp ứng nhu cầu của cty và cả khách hàng đặt ra

 • Điều Phối ViênCty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hcare
  2018-01  2019-06
 • Nhân Viên TelesaleCty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Viettin Homes
  2017-06  2017-12
Các kênh liên hệ
Liên hệ