GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Phấn đấu 2 năm tới sẽ giữ vị trí giám đốc bán hàng Miền Nam.

Kinh nghiệm làm việc
 • Giám đốc bán hàng vùngCông ty Cổ Phần Dầu Cá Châu Á
  3/2015 - 12/2017

  Cấp bậc: Giám đốc
  Nhiệm vụ chính:
  − Xây dựng, cũng cố, phát triển hệ thống phân phối tại khu vực.
  − Quản lý 7 Nhà Phân Phối, 7 Giám sát bán hàng, 36 NVBH.
  − Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ GSBH, NVBH.
  − Thực hiện doanh số sau cùng: Từ 100 triệu lên 3 tỷ / Tháng.
  − Giám sát hoạt động kinh doanh tại khu vực.
  − Đặt mục tiêu doanh số và mục tiêu bao phủ, thực hiện các mục tiêu đó.
  − Phân tích, tổng hợp các Báo cáo ngày, Báo cáo tuần, báo cáo tháng… của vùng phụ trách báo cáo trực tiếp cho NSM.
  − Dự báo các SKU cho từng khu vực, từng NPP vào từng thời điểm khác nhau để có lượng tồn kho hợp lý.
  − Xây dựng, đề xuất các chính sách, các chương trình cụ thể để thúc đẩy doanh số tại khu vực.
  − Triển khai, theo dõi, đánh giá các chiến lược bán hàng.
  − Phối hơp với phòng Marketing để thực hiện tốt công việc quản bá sản phẩm tại khu vực quản lý.
  − Đánh giá nhân viên hàng tháng, Quý, Năm và đề xuất khen thưởng, kỷ luật, xa thải nhân viên.
  − Hoàn thành Các mục tiêu doanh số, mục tiêu bao phủ… Công ty giao tại khu vực.
  Thành tích: Đạt giấy khen.

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhĐại học Mở Bán Công Tp. Hồ Chí Minh
  3/2003 - 4 /2008
Các kỹ năng
 • MS Office
  80%
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
  90%
 • Làm việc độc lập
  75%
 • Đàm Phán / Thương Lượng
  85%
Các kênh liên hệ
Liên hệ