Trình độ học vấn
 • Đại Học - Quản Trị Kinh DoanhTrường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
  2019-10 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Hành chính Văn phòng (1 năm)
  %
 • Phát Triển Thị Trường (1 năm)
  %
 • Facebook Ads (1 năm)
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ