GIỚI THIỆU

Có thể đi làm ngay và có thể đi công tác.

Các kỹ năng
  • Tin học văn phòng
    70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ