GIỚI THIỆU

Em mong muốn học hỏi được nhiều trong lĩnh vực kinh doanh. Để trở thành người bán hàng giỏi. Hoàn thành tốt công việc được giao – Môi trường làm việc ổn định – Gắn bó lâu dài với công ty

Trình độ học vấn
  • Đảm Bảo Chất Lượng và An Toàn Thực Phẩm Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm
    2015 - 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ