GIỚI THIỆU

Hoàn thiện kiến thức của mình để trở thành một nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm làm việc
  • Senior Management ExecutiveAmbient Digital Group
    2019- now
  • Campaign Management ExecutiveAmbient Digital Group
    10/2017-04/2019
Trình độ học vấn
  • Business AdministrationIndustrial University HCM
    2014-2018
Các kênh liên hệ
Liên hệ