Kinh nghiệm làm việc
 • Quản Lý Cửa HàngCÔNG TY CP TM BÁCH HÓA XANH
  2018-04 2018-08

  – Quản lý nhân viên tại cửa hàng (Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh…)
  – Chịu trách nhiệm về hàng hoá tại cửa hàng thường xuyên kiểm kê, theo dõi chất lượng, số lượng hàng tồn kho.
  – Hướng dẫn, theo dõi, giám sát và đào tạo nhân viên kỹ năng bán hàng
  – Chăm sóc khách hàng, bồi dưỡng và hỗ trợ nhân viên
  – Thực hiện trưng bày và hình ảnh của cửa hàng để nâng cao hình ảnh Công ty.
  – Duy trì và phát huy những qui trình quản lý theo qui định của Công ty.
  – Quản lý, theo dõi và chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng.
  – Có chiến lược chăm sóc và phát triển nguồn khách hàng
  Những công việc khác liên quan đến hoạt động của cửa hàng
  – Thực hiện những nhiệm vụ khác được phân công từ cấp trên trực tiếp.

 • Quản Lý Kho Điện MáyCTY CP THẾ GIỚI DI ĐỘNG
  2017-05 2018-04

  – Tiếp nhận đơn hàng từ nhà cung cấp.
  – Kiểm tra đối chiếu hóa đơn, nhập hàng vào hệ thống.
  – Trưng bày sắp xếp hàng hóa ngoài showroom.
  – Cuối tháng kiểm tra hóa đơn chứng từ chuyển lên bộ phận hành chính.
  – Theo dõi, quản lí, kiểm kê số lượng hàng hóa theo định kì hoặc đột xuất.
  – Kiểm tra báo cáo sản phẩm tồn kho, chủ động điều chuyển để cân bằng các mặt hàng phù hợp với mức bán.
  – Tham gia đào tạo cho nhân viên mới.
  – Cung cấp thông tin liên quan tới sản phẩm, các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.
  – Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho khách hàng.

 • Quản Lý KhoCTY CP THẾ GIỚI DI ĐỘNG
  2013-08 2017-04

  – Tiếp nhận đơn hàng từ nhà cung cấp.
  – Kiểm tra đối chiếu hóa đơn, nhập hàng vào hệ thống.
  – Trưng bày sắp xếp hàng hóa ngoài showroom.
  – Cuối tháng kiểm tra hóa đơn chứng từ chuyển lên bộ phận hành chính.
  – Theo dõi, quản lí, kiểm kê số lượng hàng hóa theo định kì hoặc đột xuất.
  – Kiểm tra báo cáo sản phẩm tồn kho, chủ động điều chuyển để cân bằng các mặt hàng phù hợp với mức bán.
  – Tham gia đào tạo cho nhân viên mới.
  – Cung cấp thông tin liên quan tới sản phẩm, các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.
  – Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho khách hàng

Trình độ học vấn
 • Kế ToánCao đẳng Tài Chính - Hải Quan
  2013

  Trung Bình

Các kỹ năng
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng (4 năm)
  %
 • Thủ Kho (5 năm)
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Quản lý thời gian
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ