GIỚI THIỆU

Mong muốn có một môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định và phát triển gắn bó lâu dài với công ty.

Trình độ học vấn
  • Cử nhân kinh tế.Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh
    [2015-2019]
Các kỹ năng
  • tư duy logic
    80%
  • giao tiếp tốt,
    80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ