GIỚI THIỆU

Để trở thành một nhân viên marketing online đáng tin cậy làm việc trong một môi trường năng động với khả năng phát triển nghề nghiệp

Kinh nghiệm làm việc
 • Leader TelesalesOrange Media Group
  2016 - 2017
 • Sales24h.com.vn
 • Marketing ExecutiveSomewhere in Sai Gon By My Phone
  2017 - 2019
Trình độ học vấn
 • Sai Gon Technology
  2013-2017
Các kỹ năng
 • Teamwork
  %
 • Communication
  %
 • Adobe premiere pro
  %
 • Photoshop
  %
 • Computer Science
  %
 • Social media
  %
 • Content marketing
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ