Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân Viên TelesaleĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM
    04/2018 - 06/2019

    gọi điện theo data của trường nhằm giới thiệu cho các bạn
    học sinh nắm rõ các chương trình đào tạo của Trường.

Trình độ học vấn
  • Quản trị kinh doanh -CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TP HCM (CAO ĐẲNG)
    2019 - 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ