GIỚI THIỆU

Muốn có một công việc vửa ổn định, vừa phát triển cơ hội cho bản thân

Kinh nghiệm làm việc
 • Đại Diện Tiêu ThụCông Ty TNHH Bia Carlsberg VN
  Tháng 1/2017 - Tháng Hiện tại
 • Nhân viên kinh doanhCông ty TNHH Suối Nước Đầy
  Tháng 9/2016 - Tháng 1/2017

  – Tìm kiếm các khách hàng mới hoàn toàn ( nhà thuốc, shop, các
  minimart nhỏ…v…v.)
  – Chăm sóc khách hàng cũ
  – Giao hàng
  — tham gia hỗ trợ các chương trình khuyến mãi, event

 • Nhân viên kinh doanhCông ty TNHH OTTOGI VN
  Tháng 1/2016 - Tháng 6/2016

  – Tìm kiếm các chuỗi nhà đại lý, phân phối hàng cho công ty
  – Chăm sóc các khách hàng cũ của công ty, tạo mối quan hệ các

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhCao đẳng - Cao đẳng nghề TPHCM
  Tháng 9/2009 - Tháng 8/2012
Các kênh liên hệ
Liên hệ