GIỚI THIỆU

Vui Vẻ – Hoà Đồng – Năng Động Ham Học hỏi – chịu được khó cực Có tính nghiêm túc và trách nhiệm cao trong công việc Tỉ mỉ

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên SaleTNHH CỔ PHẦN YẾN FINEST
  05/2019 - 08/2019

  Tìm kiếm thông tin KH
  khảo sát thị trường
  giới thiệu sản phẩm
  chốt đơn hàng

 • Nhân Viên TelesaleTNHH VIÊN THÔNG MOBI THÀNH NHÂN
  08/2017 - 09/2018

  Tiếp nhận cuộc gọi đến
  Hổ trọ cuộc gọi đi
  Giải đáp thắc mắc và tìm hiểu nhu cầu mong muốn của KH
  GT sản phẩm

 • Sup event activitonEVENT SỰ KIỆN THE MINT

  Tìm kiếm PG cho chương trình
  hổ trợ tổ chức sự kiện trò chơi cho chương trình
  Quản lý PG

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhCAO ĐẲNG BÁCH VIỆT (CAO ĐẲNG)
  2019 - HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Xây dựng quan hệ
  100%
 • Năng động
  100%
 • Lãnh Đạo
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ