GIỚI THIỆU

Muốn làm trong môi trường có sự phát triển về kĩ năng và có sự thăng tiến . luôn trao dồi kĩ năng và kiến thức để trở thành người tư vấn giỏi

Các kỹ năng
  • Làm việc nhóm
    %
  • Quản lý thời gian
    %
Các kênh liên hệ
Liên hệ