Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh Doanhmadarin maketing
  2019-7 2019-10

  Nhân viên tư vấn khách hàng đầu tư

Trình độ học vấn
 • Kinh TếTrường Đại học Nha Trang
  2019-10
Các kỹ năng
 • Lập kế hoạch
  %
 • Giải quyết vấn đề
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ