GIỚI THIỆU

Mục tiêu công việc: Có cơ hội thăng tiến

Kinh nghiệm làm việc
 • SaleVEDAN
  01/01/2014- now

  Mô tả công việc: bán hàng cho các tạp hóa trong chợ các quận được phân công

Trình độ học vấn
 • Quản trị Kinh doanhCao đẳng Viễn Đông
  2013
Các kỹ năng
 • Sales
  85%
 • Giao tiếp
  85%
Các kênh liên hệ
Liên hệ