Kinh nghiệm làm việc
  • NV Kinh doanh Bất Động SảnCông ty Link Hosue
    2015 – nay
  • NV Lễ TânTCD ( design and construction)
    2013 – 2015
Trình độ học vấn
  • Trường Trung học Kinh Tế, Tp. Hồ Chí Minh
Các kênh liên hệ
Liên hệ