GIỚI THIỆU

 • KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN
  • Phát Triển Thị Trường (1 năm)
  • Tự Động Hóa (1 năm)
  • C/C++ (1 năm)
  • Ngoại Ngữ (1 năm)

Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh Doanh Tự DoCà phê sáng
  2019-3 2019-10
Trình độ học vấn
 • Đại Học - Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động HóaĐại học bách khoa đà nẵng
  2019-01
Các kỹ năng
 • Lập kế hoạch, Khả năng phân tích giải quyết vấn đề tốt
  90%
 • Quản lý thời gian
  80%
 • Giao tiếp & Xây dựng quan hệ
  85%
 • Thuyết trình
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ