GIỚI THIỆU

-Mục tiêu ngắn hạn: Có một công việc ổn định, trở thành một nhân viên xuất sắc, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm làm việc, rèn luyện kỹ năng xử lý công việc nhanh chóng hiệu quả, chính xác -Mục tiêu dài hạn: Có cơ hội trở thành nhân viên cao cấp và có thể phát triển cao hơn

Kinh nghiệm làm việc
  • part timecửa hàng tiện lợi MiniStop
    18 tháng
Trình độ học vấn
  • Kỹ thuật cơ khíĐại học Công Nghệ TpHCM
    Tháng 9/2019 - Tháng 9/2019

    Hoàn thành chương trình hệ đại học ngành kỹ thuật cơ khi tại trường
    Đại Học Công Nghệ Tp HCM

Các kênh liên hệ
Liên hệ