GIỚI THIỆU

Xin chào anh/ chị tuyển dụng, em tên là Dương Đại Tây. Năm nay em 24 tuổi, em đã tốt nghiệp trường đại học Dublin năm 2016, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Từ 06/2017 đến 06/2019, em có mở một nhà hàng tên là Zabb Thai, nay dừng kinh doanh vì chi phí mặt bằng tăng cao. Trong thời gian lập nghiệp, em có học được nhiều bài học thực tế về bán hàng, marketing và tuyển dụng nhân sự. Mong là những kinh nghiệm em có được từ việc khởi nghiệp, sẽ giúp em tìm được công việc phù hợp để em có thể phát triển bản thân hơn nữa và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Kinh nghiệm làm việc
 • Marketplace Sales ExecutiveCÔNG TY CỔ PHẦN TIKI
  06/2019 - HIỆN TẠI

  Triển khai đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh
  được giao:
  – Số lượng và Chất lượng Nhà bán hàng mới trên Sàn
  Tiki.vn
  – Số lượng và Chất lượng sản phẩm/hàng hóa của Nhà
  bán được đăng bán trên Sàn Tiki.vn
  Tiếp cận, trao đổi, tư vấn nhằm nâng cao sự nhận diện và
  độ tin tưởng của Nhà bán đối với Sàn Tiki.vn
  Phối hợp chắt chẽ với các Team Ngành hàng để lựa chọn
  các Nhà bán phù hợp bổ sung cho các Ngành hang
  Phối hợp và làm việc chặt chẽ với Team Vận Hành Sàn
  Tiki.vn để hỗ trợ tạo tài khoản; hướng dẫn và hỗ trợ Nhà
  bán có thể đăng bán các sản phẩm trên Sàn Tiki.vn một
  cách nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất.
  Phối hợp với Team Đào tạo để tổ chức các khóa học, các
  buổi đào tạo kiến thức sử dụng các chức năng bán hàng
  trên Sàn Tiki.vn để giúp cho các Nhà bán có thể kinh doanh
  hiệu quả nhất trên Sàn Tiki.vn.
  Thường xuyên liên hệ, chăm sóc các Nhà bán đang phụ
  trách để đảm bảo Nhà bán hoạt động kinh doanh hiệu quả
  và dễ dàng trên Sàn Tiki.vn.
  Phối hợp và làm việc chặt chẽ với Team Vận Hành nhằm
  đảm bảo các thắc mắc, khiếu nại của Nhà bán để tiếp nhận
  và xử lý nhanh chóng, chuyên nghiệp với sự hài lòng cao
  nhất của Nhà bán.

 • IQuản lý điều hànhZABB THA
  01/2017 - 05/2019

  1) SẢN PHẨM:
  – Đảm bảo nguồn nguyên liệu đầy đủ, tươi mỗi ngày
  – Đảm bảo chất lượng món ăn khi đến tay khách hàng
  – Quản lý được chất lượng sản phẩm, kể cả khi công suất
  nhà hàng có tăng gấp 2-3 lần.
  2) ĐIỀU HÀNH TẠI NHÀ HÀNG:
  – Có tiêu chí đánh giá thái độ phục vụ nhân viên, và mức độ
  hài lòng của khách hàng về dịch vụ, sản phẩm.
  – Đảm bảo nguồn nhân sự và nguyên vật liệu để đáp ứng
  công suất làm việc tại nhà hàng.
  – Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ của nhà hàng, bắt đầu sạch sẽ
  ra sao thì kết thúc phải giống như vậy.
  3) CHIẾN LƯỢC KINH DOANH:
  – Đánh giá năng lực công suất của bếp và nhân lực phục
  vụ, để đưa ra các chiến lược marketing phù hợp.
  – Xem xét ngân sách cho mỗi kênh quảng cáo, để có thể
  mang về nguồn khách hàng cần cho hoạt động kinh doanh
  mà không mất quá nhiều chi phí.
  – Thương thảo chi phí quảng cáo với nhà cung cấp phù
  hợp, và đánh giá tỉ lệ chuyển đổi hiệu quả của kênh quảng
  cáo đó.
  4) TUYỀN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ:
  – Lên kế hoạch tuyển dụng cho từng bộ phận, sao cho phù
  hợp theo từng chiến lược kinh doanh của công ty.
  – Lên kế hoạch đào tạo nhân viên mới, và đánh giá mức độ
  hoàn thiện công việc của từng nhân viên sau thời gian thử
  việc.
  – Theo dõi, lắng nghe và giải quyết những yếu tố xung đột
  nội bộ, có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh
  doanh của nhà hàng.
  5) HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH:
  – Lập bảng chi phí cho từng hạng mục kinh doanh của nhà
  hàng, ví dụ như giá vốn bán hàng, lợi nhuận gộp, chi phí
  nhân sự, chi phí mặt bằng, chi phí quảng cáo từng giai
  đoạn.
  – Có kế hoạch để phân bố dòng tiền phù hợp vào các hạng
  mục chi phí và kiểm soát chi phi nằm trong vùng cho phép,
  để cân đối dòng tiền kinh doanh.
  – Kiểm soát chi phi, đánh giá mức độ hiệu quả của từng
  hạng mục chi, loại bỏ những khoản chi không mang lại hiệu
  quả.

 • Chuyên viên mua hàngCÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
  01/2016 - 01/2017

  1) Căn cứ vào kế hoạch mua sắm của từng đơn vị, tổng
  hợp các kế hoạch mua sắm hàng hoá cho toàn công ty,
  theo quy định và phạm vi mua sắm trong và ngoài nước.
  2) Tiếp nhận yêu cầu mua sắm từ các đơn vị, xem xét khả
  năng cung ứng, phúc đáp kế hoạch cung ứng đến các đơn
  vi có yêu cầu.
  3) Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm, đánh giá lựa chọn nhà
  cung cấp theo quy định của công ty.

  Đàm phán với nhà
  cung cấp về giá cả, thủ tục xuất khẩu, phương thức giao
  hàng, thanh toán và các điều khoản liên quan.
  4) Phối hợp với các đơn vị khách để chuẩn bị tài liệu trong
  việc lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
  5) Xem xét các tài liệu, hồ sơ, các chứng từ liên quan phát
  sinh tại bộ phận nhằm đảm bảo tính đầy đủ, trung thực, kịp
  thời và phù hợp với hoạt động thực tế và tuân thủ theo
  các quy trình và quy đinh của công ty.
  6) Kiểm tra đơn hàng trên hệ thống nội bộ của công ty,
  đảm bảo tính đâỳ đủ, hợp lý của yêu cầu mua hàng, giá của
  vật tư đúng với giá đã được phê duyệt.
  7) Kiểm tra tính đầy đủ các chứng từ, biên bản nghiệm thu.
  Trước khi tiến hành đề xuất thanh toán cho nhà cung cấp
  theo hợp đồng hoặc theo thoả thuận trên đơn hàng.
  8) Sắp xếp thủ tục ký kết hợp đồng, quản lý hợp đồng, đề
  nghị thanh toán theo quy trình của công ty.
  9) Theo dõi, đôn đốc tiến độ cung cấp sản phẩm/ dịch vụ
  từ nhà cung cấp.
  10) Đề xuất và quyết định các bổ sung, thay đổi nhà cung
  cấp hiện hữu trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, chính minh
  sự hoạt động cung ứng của nhà cung cấp không đạt hiệu
  quả.
  11) Định kỳ đánh giá chất lượng của nhà cung cấp đang
  hợp tác với công ty, phát triển các nhà cung cấp mới và
  cập nhật lưu trữ hồ sơ theo quy định.
  12) Xây dựng dữ liêu về hàng hoá, dịch vụ, dữ liệu về nhà
  cung cấp nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến
  công tác mua sắm của công ty.

Trình độ học vấn
 • Giám đốc điều hànhTRƯỜNG DOANH NHÂN PTI (CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH)

  – Hoàn tất các khoá đào tạo về các lĩnh
  vưc liên quan cho một người quản lý điều hành chuyên nghiệp.
  Được chia sẻ những bài học thực tế trong công việc và các
  phương thức đo lường tính hiệu quả của từng mục tiêu và bộ
  phân trong một doanh nghiệp.

 • Quản trị kinh doanhUNIVERSITY COLLEGES OF DUBLIN (ĐẠI HỌC)
  2016

  Hoàn thành tốt các môn học và đề án tốt
  nghiệp được giao. Có kinh nghiệm làm việc nhóm và kỹ năm tiềm
  hiểu về thị trường trong thời gian học tập.

Các kênh liên hệ
Liên hệ