GIỚI THIỆU

Không ngừng nâng cao kiến thức bản thân về trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc và kỹ năng sống. Cố gắng hoàn thiện mình lên từng ngày, dùng những kiến thức của mình có được để nhằm hoàn thành những mục tiêu chung của tổ chức. Trở thành nhân tố tích cực trong tổ chức trong dài hạn.

Kinh nghiệm làm việc
 • CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNGNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN EXIMBANK
  Tháng 6/2019 - Tháng Hiện tại

  Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Eximbank:
  Tìm kiếm khách hàng, gặp gỡ và tiếp xúc xung quanh khu vực phòng
  giao dịch và các khu vực quận huyện lân cận, thuyết phục khách
  hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng Eximbank.

 • KẾ TOÁN CÔNG NỢ - HÓA ĐƠNLINCO GROUP
  Tháng 9/2018 - Tháng 6/2019

  Kế toán hóa đơn: Phụ trách xuất nhập hóa đơn đỏ của công ty, phát
  hành và thu hồi những hóa đơn không còn giá trị sử dụng Kế toán
  công nợ: Theo dõi nhập liệu thu chi báo cáo công nợ hằng ngày cho
  kế toán trưởng, giám đốc tài chính, giám đốc kinh doanh. Đối chiếu
  công nợ trực tiếp với các khách hàng lớn MT, phát và thu hồi đối
  chiếu công nợ kênh TT cho sale theo vùng được phân. Xây dựng kế
  hoạch thu, dòng tiền thu từ nguồn hàng, tham vấn cho giám đốc
  tài chính, kế toán trưởng về kế hoạch dòng tiền thu được. Trực tiếp
  nhắc nợ kênh MT của công ty, gián tiếp đòi nợ kênh TT của công ty thông sale.

 • THỰC TẬP SINH - NHÂN VIÊN ACCOUNTFIRSTCOM DIGITAL COMPANY
  Tháng 9/2017 - Tháng 8/2018

  Phụ trách phân tích, liệt kê dự án theo Project, phân tích lợi nhuận và
  chi phí cho ban giám đốc công ty. Đề xuất deal giá với ban giám đốc
  cho dự án

Trình độ học vấn
 • Finance and Banking ( Business Finance )Van Lang University
  Tháng 9/2014 - Tháng 7/2018
Các kênh liên hệ
Liên hệ