Trình độ học vấn
  • Tài ChínhUniversity of New South Wales (Sydney) - Việt Nam
    2/2018 - Tháng 11 /2019
Các kỹ năng
  • English / Advance I am an international student in Sydney.
    %
  • Kỹ năng vi tính
    %
Các kênh liên hệ
Liên hệ