Trình độ học vấn
 • Trung Học Phổ Thông
  2014-11
Các kỹ năng
 • Chăm Sóc Khách Hàng (2 năm)
  %
 • Tư Vấn Bán Hàng (2 năm)
  %
 • Lập kế hoạch
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ