Kinh nghiệm làm việc
 • tư vấn tuyển sinhCÔNG TY CP MAJOR EDUCATION
  04/2018 - 07/2019
Trình độ học vấn
 • Kinh doanh thương mạiTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH (ĐẠI HỌC)
  2019 - 2019
Các kỹ năng
 • Hòa đồng
  100%
 • Năng động
  90%
 • Giao tiếp
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ